Hogere hypotheek mogelijk vanaf 1-1-2017

hypotheek

Hogere hypotheek door nieuwe normen.

Door koopkracht maatregelen en inkomensstijgingen kan het zijn dat u in 2017 meer kunt lenen voor de aankoop van je droomhuis.

Hypotheek afsluiten? Het tweede inkomen van tweeverdieners wordt weer zwaarder meegeteld. Deze maatregel is een stimuleringsregel van de belasting om zo het werken te stimuleren. Waarschijnlijk zal op termijn het tweede inkomen volledig mee gaan tellen bij de berekening van een hypotheek.

Jaarlijks worden leennormen voor een hypotheek bijgesteld, n.a.v. het advies van het Nibud.

Veranderingen voor een hypothecaire lening lening in 2017:

  • extra leen ruimte voor  kopers van zeer energiezuinige huizen, aangepast aan de energieprijzen
  • De rentetabellen worden onder andere vanwege de lage rentestand verfijnd
  • De  inkomenstabellen worden gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van huishoudinkomens over de afgelopen vier jaar. Voor consumenten en kredietverstrekkers wordt het leenvermogen zo gemakkelijker voorspelbaar. Dit draagt bij aan een stabiele woningmarkt.
  • Start van Platform Maatwerk (ministeries van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Financiën). Dit platvorm gaat eventuele knelpunten rondom *maatwerkhypotheken in kaart brengen en zoeken naar oplossingen en een bredere toepassing van deze maatwerkhypotheken.

* Met maatwerkhypotheken kunnen banken afwijken van de standaard leennormen waardoor ouderen die goedkoper willen wonen, startende ondernemers of zzpérs eerder een passende hypotheek kunnen krijgen. De banken moeten de maatwerkhypotheek goed onderbouwen.

Ben jij zzp’er en op zoek naar een passende hypotheek? Lees ook het artikel van het financieel dagblad over een hypotheek met de NHG. Je kunt het vinden op de site van Sniekers Financieel Maatwerk onder het kopje blog.

Voor een hypotheekadvies op maat kunt u terecht bij Roel van Sniekers Financieel Maatwerk.