Ken uw rechten: Aftrekposten belastingaangifte

Aftrekposten belastingaangifte!

Kent u de aftrekposten belastingaangiften? Of vertrouwd u op de vooraf ingevulde inkomsten belastingaangifte? Niet doen! Het merendeel van de mogelijke aftrekposten wordt niet automatisch ingevuld! Veel Nederlanders laten daarom  mogelijk honderden euro’s aan belastingvoordeel liggen! Dus ken de regels en maak gedurende het jaar slimme fiscale keuzes. Zo krijgt u bij de belastingaangifte waar u recht op heeft!

 

Actie- en aandachtspunten voor uw aftrekposten belastingaangiften gedurende het jaar!

  • Ken uw rechten
  • Bewaar parkeer en vervoersbewijzen
  • Houd uw kilometers bij van uw zakelijk reizen
  • Houdt de kilometers bij van uw reizen van ziekenbezoek
  • Bewaar bonnen van zorgkosten
  • Bekijk uw rechten op jaarruimte
  • Dit jaar worden studies nog gedeeltelijk vergoedt
  • Plan een bezoek aan uw financieel adviseur!
  • Ken de mogelijke aftrekposten, waardoor u het hele jaar rekening kunt houden met uw boekhouding.

aftrekposten belastingaangiften

Hypotheekrente

De hypotheekrenten is één van de aftrekposten belastingaangifte die we voor u kort toelichten. U heeft de mogelijkheid om de hypotheekrente voor een half jaar vooruit te betalen. In enig jaar betaald u dus geen 12 maanden rente maar 18 maanden rente. U heeft dan ook de hypotheekrenteaftrek over 18 maanden. Dit kan belastingtechnisch interessant zijn als u bijvoorbeeld minder gaat werken of met pensioen gaat. Let erop dat uw bank deze mogelijk ook moet bieden. Het is voor sommige banken teveel administratie waardoor ze deze mogelijkheid niet (meer) bieden. Lees hier meer over hoe je regelt dat de hypotheekrente vooruit betaald wordt.

Soms bent u nog niet volledig eigenaar van de woning en de daarbij behorende grond. In dat geval is er sprake van erfpacht. U huurt in feite de grond en betaald hiervoor een maandelijkse vergoeding. Dit wordt erfpachtcanon genoemd en is ook als aftrekpost in uw belastingaangifte op te nemen.

Heeft u een nieuwe hypotheek afgesloten dan zijn de kosten die daarbij kwamen kijken eenmalig aftrekbaar. Dit betrekken bijvoorbeeld de kosten van de taxateur, de notaris en advieskosten. Heeft u een boetrente betaald omdat u van geldverstrekker bent gewijzigd dan is deze ook eenmalig fiscaal aftrekbaar.  Heeft u al een nieuw huis gekocht terwijl het oude huis nog niet is verkocht? Dan mag u gedurende een periode van maximaal 3 jaar u de hypotheekrente van beide huizen aftrekken. aftrekposten belastingaangifte

Extra aflossen op uw hypotheek voordelige aftrekpost belastingaangifte!

Het aflossen van een hypotheek is de afgelopen jaren gestimuleerd via de aftrekposten belastingaangifte. Maar inmiddels heeft het huidige kabinet maatregelen aangekondigd  om de Wet Hillen mogelijk af te schaffen. In dat geval zult u als eigenaar van een woning zonder hypotheekschuld moeten betalen over de waarde van het huis. Het zogenaamde Eigen Woning Waardeforfait. Vanuit diverse initiatieven wordt op dit moment nog gesproken over deze maatregel.

Het aflossen op een bankspaar- of spaarhypotheek is vaak niet voordelig. Wel kan het voordelig zijn om bijvoorbeeld extra geld te storten in de spaarrekening of spaarpolis. Dit is maatwerk en kan niet zondemeer als voordelig worden aangegeven. Doordat u extra aflost kan het zo zijn dat u ook minder rente betaald omdat het risico voor de bank kleiner wordt. De bank kan u daardoor rentekorting geven.

Premies aftrekposten belastingaangifte

Pensioen aftrekposten belastingaangifte

Uw pensioenopbouw kan gebruikt worden als één van de aftrekposten belastingaangifte, we geven een korte toelichting. U betaald belasting over uw spaargeld. Hoe kan dat minder worden? U kunt belasting besparen door het geld te gebruiken als pensioenopbouw. Een voorbeeld is de jaarruimte of reserveringsruimte. Iedereen kan via een lijfrenteverzekering een extra aanvulling op de oude dag sparen. Helaas is de premie niet voor iedereen via de inkomstenbelasting aftrekbaar. Heeft u een pensioentekort? Dan mag u de premie aftrekken van uw inkomen waardoor u minder inkomstenbelasting betaald.  Had u het vorige kalenderjaar een pensioentekort? Dan kunt u gebruik maken van de jaarruimte. Had u op 1 januari 2018 uw AOW-leeftijd bereikt? Dan heeft u geen recht meer op jaarruimte. Het is wel mogelijk dat u recht heeft op reserveringsruimte. U heeft recht op reserveringsruimte indien u de afgelopen 7 jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd en uw jaarruimte niet (volledig) heeft gebruikt.

U kunt dus in de jaren dat u premie betaald geld terug krijgen van de belastingdienst. In de jaren dat u de uitkering ontvangt van de verzekeraar moet u wel belasting betalen over het uitgekeerde bedrag. Maar omdat u de uitkering ontvangt tijdens uw AOW leeftijd, is er grote kans dat u een lager belastingtarief betaalt over de uitkering, omdat AOW’ers minder belasting betalen over een inkomen tot zo’n €33.000. Een bijkomend voordeel is dat je daardoor minder spaargeld hebt in box 3. De lijfrenterekening of verzekering telt niet mee met het vermogen in box 3. Bovendien verlaag je door de premiebetalingen en stortingen op de geblokkeerde spaarrekening jarenlang je spaargeld dat belast is in box 3. Of er in uw situatie sprake is van een pensioentekort wordt berekend aan de hand van de jaarruimte formule. Bekijk of u jaarruimte of reserveringsruimte heeft via de rekenhulp van de Belastingdienst. TIP: Begin met het berekenen van uw reserveringsruimte. Op deze manier laat u geen geld liggen en maakt u maximaal gebruik van de aftrek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft of een woonlastenbeschermer die u een bedrag uitkeert in geval van arbeidsongeschiktheid, kunt u de premie voor deze verzekering aftrekken van uw inkomsten. Op die manier betaald u minder inkomstenbelasting. Net als bij een lijfrenterekening of verzekering is de uitkering die volgt uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenbeschermer belast.

Jaarruimte of Reserveringsruimte?

Reiskosten openbaar vervoer

Reiskosten voor woon/werkverkeer en zorg kan één van de aftrekposten belastingaangifte zijn. U kunt misschien uw reiskosten van uw inkomstenbelasting aftrekken. Bent u in loondienst en reist u met het openbaar vervoer naar uw werk? Is de afstand meer dan 10 kilometer per keer en reist u minimaal 1x per week met het openbaar vervoer? En vergoedt uw werkgever uw reiskosten niet volledig? Dan kunt u recht hebben op belastingaftrek.
De hoogte van het bedrag dat u mag aftrekken van uw inkomsten hangt af van de afstand die u reist en hoe vaak u reist. Reist u op één werkdag naar verschillende plaatsen? Dan mag u alleen de reiskosten aftrekken naar de plaats waar u het vaakst naartoe reisde. Zijn de locatie bezoeken gelijk? Dan mag u de locatie met de grootste reisafstand aftrekken. U mag maximaal 2.066 euro van uw inkomsten aftrekken en u moet beschikken over een openbaarvervoerverklaring  (ov-verklaring) via uw vervoerder of een reisverklaring van de werkgever.  Beschikt u over een reisverklaring van uw werkgever? Dan moet u bewijzen dat u echt gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer door betalingsgegevens aan te leveren. Dit kan via een overzicht van de gemaakte reizen met uw kaart of OV-chipkaart. Overzichten van een anonieme ov-kaart gelden voor de belastingdienst niet als bewijs!

Lees meer over reiskosten en aftrekposten belastingaangifte.

Zorgkosten aftrekken

Sommige specifieke zorgkosten kunnen bij uw aftrekposten belastingaangifte aangeven. Aftrekbare zorgkosten vallen onder de Persoonsgebonden aftrek. Naast de specifieke zorgkosten zijn er nog andere persoonsgebonden aftrekbare kosten. Dit zijn: Studiekosten en andere scholingsuitgaven, giften, Lening aan een startende ondernemer (durfkapitaal), betaalde partneralimentatie, uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten en onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand. Bij het opgeven van deze kosten in uw belastingaangifte geldt meestal een eigen risico (drempelbedrag). Daarnaast moet u de kosten bewijzen via de voorschriften van de belastingdienst. 

Indien uw zorgkosten boven een drempel oplopen, kunt u veel kosten meetellen. Denk bijvoorbeeld aan reiskostenvergoeding. Lees via de belastingdienst.nl welke zorgkosten wel en niet aftrekbaar zijn. Bewaar alle kostenoverzichten van uw zorgverzekeraar en uw rekening/bankafschriften. Want de belastingdienst kan u vragen een overzicht van uw zorgkosten aan te leveren.

Meest vergeten aftrekbare zorgkosten

Aftrekbare studiekosten

Vanaf 2019 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. Op dit moment geldt: de kosten boven €250,- voor een cursus, opleiding of Erkenning Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) kunt u in mindering brengen bij uw inkomsten. De eerste €250,- betaald u dus zelf, over de rest ontvangt u via de inkomstenbelasting geld terug. 

Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van alle aftrekposten

 

Product: Aftrekposten Belastingaangifte