Regelen zwangerschapsverlof.

Werknemer en zwangerschapsverlof regelen

  1. Vraag een zwangerschapsverklaring aan. Dit doet u bij uw huisarts of verloskundige;
  2. Vraag bij uw werkgever een aanvraagformulier voor uw verlof en de uitkering. Stuur deze ingevuld met de zwangerschapsverklaring naar uw werkgever en het UWV;
  3. Het UWV regelt uw uitkering. U krijgt waarschijnlijk uw volledige loon. Er wordt een maximum dagloon (197 euro) gehanteerd. Indien u meer dan dit dagloon verdient, kan uw werkgever vrijwillig uw uitkering aanvullen. Bent u ziek of werkloos met een uitkering? Dan heeft u ook recht op een uitkering.
  4. Zwangerschapsverlof bespreken met uw werkgever. Geef uw zwangerschapsverlof uiterlijk drie weken voordat u met verlof gaat door aan uw werkgever. U kunt vier tot zes weken voor de uitgerekende datum met verlof gaan. Dit laat u afhangen van uw gezondheid en gezinssituatie.

Ondernemer en zwangerschapsverlof regelen

Bent u zzp’er of werkzaam in het bedrijf van uw partner of werkt u vanuit een BV?

  1. ZEZ-regeling. Uw uitkering is geregeld via de ZEZ- regeling (Zelfstandig- en zwanger regeling). De ZEZ keert maximaal het minimum loon uit.
  2. Aanvulling ZEZ-regeling. U kunt ter aanvulling van de uitkering een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Let wel op, iedere verzekeraar heeft andere voorwaarden en uitkering.
  3. Wachtperiode. Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt vaak een wachtperiode. Waardoor er tussen het sluiten van de polis en de bevalling een bepaalde vooraf bepaalde minimum tijd moet zitten. Het is mogelijk om de wachtperiode te verlengen waardoor de premie aantrekkelijker wordt. U moet dan wel zeker voldoende geld achter de hand hebben.
  4. Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

pasgeboren kindje verzekeren

Heeft u vragen over uw verzekeringen of uw financiën? Neem dan contact op, want Roel van Sniekers Financieel Maatwerk helpt u graag verder.

Disclaimer| Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Uw rechten op dekking en dienstverlening staan in uw polis.


Gaat door waar andere stoppen – 24/7 Persoonlijke Service – Laagste Rentes – Maatwerk – Voordelige prijzen