Vragen? Bel Roel 06- 50 22 83 07 | Mail info@sniekersfinancieelmaatwerk.nl

Regels

Bemiddelaars, tussenpersonen en adviseurs moeten zich houden aan richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Het doel van deze wetgeving is om ervoor te zorgen dat adviseurs zorgvuldig te werk gaan en verantwoordelijkheid dragen voor de door hun gegeven adviezen. Wij houden ons aan de regels en beschikken over alle benodigde vergunningen.

Daarbij doen wij ons best om met name uw situatie centraal te stellen en alleen voldoen aan de regels is voor ons niet genoeg. Wij streven ernaar om u meer te vertellen dan alleen het hoognodige. Daarnaast zullen wij dit zo helder en compleet mogelijk vast te leggen in ons adviesrapport. We onderbouwen hierin waarom wij vinden dat een hypotheek of verzekering passend is en wijzen op risico’s en gevolgen van de keuzes die u maakt. Daarnaast doen we ons best om het hele traject te begeleiden vanaf het moment van kennismaken tot ver na de het aangaan van de hypotheek of het afsluiten van de verzekering.

Soms willen mensen dingen die niet kunnen of gaan voorbij aan het door ons gegeven advies en verzoeken ons om te bemiddelen in een product waar wij niet achter kunnen staan. Meestal om reden dat men risico’s wil lopen die niet passen bij de situatie. In dat soort situaties behouden wij ons het recht voor om niet te bemiddelen.

 

Kosten

Na een uitgebreid adviestraject worden meestal ook de benodigde producten afgesloten. Of het nou om een hypotheek gaat of om verzekeringen. In het verleden bestond de beloning uit de provisies die door de verschillende banken en maatschappijen werden vergoed. Dus wij werden pas betaald op het moment dat we ook daadwerkelijk een voorstel konden uitvoeren.

Dat is best wel bijzonder, eerst werk verrichten en pas betaald krijgen als het product wordt afgesloten. Onze grootste toegevoegde waarde bestaat uit het luisteren naar uw wensen, het inventariseren van uw situatie en het zoeken en toelichten van een passende oplossing. Dat is de fase waarin wij onze creativiteit, kennis, kunde en ervaring aanwenden om een maatwerk advies voor te maken. U betaald ons dus voor het advies. Uiteraard zijn er handelingen nodig om een product af te sluiten en ook daarvoor betaald u een vergoeding.

Vanaf 2013 kunt u er niet meer voor kiezen om de advieskosten via provisies te betalen. Alle producten zijn zonder provisie. U betaalt ons direct voor de diensten die u afneemt. Het is mogelijk om een heel traject door ons te laten begeleiden. Het traject bestaat dan uit meerdere onderdelen waarvoor wij combinatietarieven hanteren. In andere situaties wilt u misschien alleen een second opinion over aanbiedingen die u al heeft. Ook kan het voorkomen dat u wilt weten of uw huidige situatie nog past bij de in het verleden afgesloten producten. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Daarvoor betaald u een bedrag gerelateerd aan het aantal uren dat hiervoor nodig is.

Inmiddels is de regel dat bemiddelaars in financiële producten inzichtelijk maken wat aan de diverse hypotheken en verzekeringen verdiend wordt. Wij doen dat ook. In ons Dienstverleningsdocument kunt u zien wat wij doen en welke kosten daar voor u mee gemoeid zijn. Natuurlijk is dit een standaard document met schattingen. Als wij uw situatie en wensen kennen, kunnen we een beter voorstel neerleggen.


– Gaat Door waar andere stoppen – 24/7 Persoonlijke Service – Laagste Rentes – Maatwerk – Voordelige Prijzen –

Back to Top